• Χρηματοδότηση έως 100.000€ για νέες ΜΜΕ

  δημοσιεύθηκε στις 31.10.2011

  Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ και λειτουργούν λιγότερο από 36 μήνες (3 χρόνια λειτουργίας). Το συγκεκριμένο προϊόν χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω των τραπεζών Εθνική και Alpha Bank. O επιχει...

 • Ευνοϊκά δάνεια συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

  δημοσιεύθηκε στις 05.10.2011

  Υπογράφτηκαν την Τρίτη οι συμφωνίες χρηματοδότησης και συνεπένδυσης ίδιων κεφαλαίων, από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας», με τέσσερις αναδόχους τράπεζες, για τη χορήγηση επενδυτικών δανείων με ευνοϊκούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο των πέντε δράσεων του Ταμείου. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας πρόκειται για την Εθνικ...

 • Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

  δημοσιεύθηκε στις 30.09.2011

  Small_νέα-επιχειρηματικότητα

  Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» παρατείνεται, λόγω αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος και ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία και την  ενίσχυση καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής...

 • Αποτελέσματα Αξιολόγησης και ένταξης στο Πρόγραμμα “Μεταποίηση σε Νέες συνθήκες”

  δημοσιεύθηκε στις 14.07.2011

  Small_Αποτελέσματα Αξιολόγησης

  Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013» από την Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας και τον ΕΦΕΠΑΕ. Το πρόγραμμα λόγω του μεγέθους και του πλήθους των επιχειρήσεων που συμμετείχαν αποτε...

 • Νέα οικονομικά προγράμματα για επιχειρήσεις

  δημοσιεύθηκε στις 07.07.2011

  Νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που παρέχουν ρευστότητα για τις άμεσες ανάγκες των επιχειρήσεων, καθώς και νέα επενδυτικά εργαλεία σε παραδοσιακούς και σύγχρονους κλάδους ανακοίνωσε την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011, ο υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.  Μαζί με το πρόγραμμα στήριξης 20.000 επιχειρήσεων από το πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», που ξεκ...

 • Επιχειρηματικότητα των Νέων στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011

  δημοσιεύθηκε στις 27.06.2011

  Small_07

  Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 ενισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών. Η υπαγωγή στο ειδ...

 • ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.ΑΝ.

  δημοσιεύθηκε στις 23.05.2011

  Small_woman_woman

  Ανακοινώθηκε το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.) συνολικού ύψους 1,2 δις ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την επιλογή των τραπεζών που θα συνεπενδύσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας», το οποίο διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ, για τη δημιουργία έξι Ταμείων Δανειοδότησης. Το Ε.Τ.Ε.ΑΝ αποτελεί ένα ...

 • Νέα Επιχειρηματικότητα

  δημοσιεύθηκε στις 01.02.2011

  Small_woman_hot_drink

  Δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για επενδύσεις και επέκταση της δραστηριότητάς τους, με επιτόκια που ξεκινούν κάτω και από 3%, θα δίνουν η Εθνική και η Alpha Bank στο πλαίσιο του πρώτου από τα τρία συνολικά προγράμματα της πρωτοβουλίας Jeremie που αρχίζει να εφαρμόζεται στη χώρα μας.   Νέα Επιχειρηματικότητα Πλαίσιο προγράμματος:Πρωτοβουλία JeremieΠροϋπολογισ...

 • Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

  δημοσιεύθηκε στις 03.01.2011

  Ο νέος  νόμος  προβλέπει  3  γενικές  και  4  ειδικές  κατηγορίες  επενδυτικών σχεδίων, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά καθεστώτα επενδύσεων:  Τα γενικά καθεστώτα επενδύσεων: Ενισχύουν  ανταγωνιστικά  και  βιώσιμα  επενδυτικά  σχέδια  με τεκμηριωμένες προοπτικές κερδοφορίας,  στηρίζουν  τις  επενδύσεις  στην  τεχνολογική  ανάπτυξη  και  την καινοτομία, προωθούν την περιφερειακή συνοχή και τ...