• 2η Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013

  δημοσιεύθηκε στις 14.05.2012

  Για το πρόγραμμα στήριξης υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ απο το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ο συνολικός προϋπολογισμός του υπολογίζεται στα 500 εκ. ευρώ και σκοπό έχει να ενισχύσει με ποσοστό απο 40 έως 60% επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (Μεταποίηση, Εμπόριο, Τουρισμό και Υπηρεσίες). Δικαιούχοι υφιστάμενες ...

 • Πληθώρα Χρηματοδοτικών Εργαλείων επιδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

  δημοσιεύθηκε στις 03.02.2012

  Small_finance

  ΕΤΕΑΝ Στην αγορά και στη διάθεση των επιχειρήσεων βρίσκονται τρείς από τις πέντε δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών/επενδυτικών τους σχεδίων μέσω δανείων, τα οποία θα δοθούν με ευνοϊκότατους όρους, από 3,6 έως 4,5% επιτόκιο, από τις συμβαλλόμενες τράπ...

 • Ενίσχυση Επενδύσεων στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων

  δημοσιεύθηκε στις 20.01.2012

  (ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ) (2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123 Α) ΣΚΟΠΟΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο που προβλέπει ενίσχυσ...

 • Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

  δημοσιεύθηκε στις 20.01.2012

  ΣΚΟΠΟΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» αποσκοπεί στην βελτίωση της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών με απώτερο στόχο την επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλότερο κόστος, τη προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών ρύπων και τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλε...

 • Νέο Jeremie II Μικροπιστώσεις μέχρι 25.000 ευρώ

  δημοσιεύθηκε στις 06.12.2011

  Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE II Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων της οικονομίας (πλην ορισμένων εξαιρέσεων) και κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) οι οποίες πληρούν αθροιστικά  τις εξής προϋποθέσεις: Έχουν συσταθεί και λειτουργούν μετά την 1.1.2005 . Είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες σύμφωνα με το Ορισμό ...

 • Νέα παράταση στο πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2012

  δημοσιεύθηκε στις 23.11.2011

  Small_τουρισμός

  (ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2012) ΣΚΟΠΟΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης...

 • Σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων & των εργαζομένων τους Δράση 2

  δημοσιεύθηκε στις 23.11.2011

  (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) Σκοπός του προγράμματος είναι η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς & η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής με στόχο: τη βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας τους, την εκπαίδευση του προσωπικού τους, τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και την ενίσχυση της εξωστρέφειας τους. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤ...

 • Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (φάση start-up) δραση 1

  δημοσιεύθηκε στις 23.11.2011

  (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) Στο πλαίσιο του Προγράμματος, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, συμπεριλαμβάνεται η δράση "Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)" και η δράση "Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχή...

 • Έναρξη της δράσης Digi Mobile στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

  δημοσιεύθηκε στις 23.11.2011

  Small_iphone

  Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοινώνουν την έναρξη της νέας δράσης ψηφιακών ενισχύσεων «digi-mobile» . Η δράση «digi-mobile» αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού ύψους €15 εκατ. ευρώ , και στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων προκε...

 • Ίδρυση και στήριξη ΜΜΕ έως 35.000€

  δημοσιεύθηκε στις 31.10.2011

  Από τις 15 Νοεμβρίου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για την υπαγωγή τους στο ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Το πρόγραμμα  στοχεύει στη δημιουργία πε...