Ο νέος  νόμος  προβλέπει  3  γενικές  και  4  ειδικές  κατηγορίες  επενδυτικών σχεδίων, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά καθεστώτα επενδύσεων: 

Τα γενικά καθεστώτα επενδύσεων:

Ενισχύουν  ανταγωνιστικά  και  βιώσιμα  επενδυτικά  σχέδια  με τεκμηριωμένες προοπτικές κερδοφορίας, 

στηρίζουν  τις  επενδύσεις  στην  τεχνολογική  ανάπτυξη  και  την καινοτομία,

προωθούν την περιφερειακή συνοχή και την πράσινη ανάπτυξη. 

Τα ειδικά καθεστώτα επενδύσεων αντιμετωπίζουν ειδικότερες προκλήσεις  της αναπτυξιακής διαδικασίας και  αντιστοιχούν σε τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση.

Αφορούν:

  • Τη νεανική επιχειρηματικότητα,
  • τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια,
  • τα  ολοκληρωμένα  επιχειρηματικά  σχέδια  για  τον  τεχνολογικό  και οργανωτικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, τις επενδύσεις συνέργειας και δικτύωσης.

Τα παραπάνω καθεστώτα συνδυάζουν μια σειρά από μέσα ενίσχυσης όπως:

Φοροαπαλλαγές  επί  των  κερδών  προ  φόρων,  έξι  χρόνια  για υφιστάμενες επιχειρήσεις και οχτώ χρόνια για νέες επιχειρήσεις.

Στοχευμένες επιχορηγήσεις κεφαλαίου.

Επιδοτήσεις σε χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) ανάλογα με την αναπτυξιακή στόχευση του καθενός. 

Παράλληλα, ενεργοποιείται το ΕΤΕΑΝ για την άμεση εξασφάλιση ρευστότητας  στην  αγορά  με  τη χορήγηση  ευνοϊκών  και χαμηλότοκων δανείων  στις επιχειρήσεις που θα επενδύσουν

Ανάμεσα στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται:

Για  πρώτη  φορά  θα  υπάρχει  ετήσιος  και  συγκεκριμένος Προϋπολογισμός ενίσχυσης επενδύσεων που θα καθορίζει το ποσοστό που  αναλογεί  στις  διάφορες  κατηγορίες  επενδυτικών  σχεδίων,  τις κατηγορίες  οικονομικών  δραστηριοτήτων  που  είναι  επιλέξιμες,  την κατανομή  των  ενισχύσεων  στις  περιφέρειες  και  κάθε  άλλη  σχετική λεπτομέρεια.

Οι  φοροαπαλλαγές  θα  είναι  πάντοτε  τριπλάσιες  από  το  άθροισμα επιχορηγήσεων  και  επιδοτήσεων.  Συγχρόνως  θα  υλοποιούνται  οι συμβάσεις του ΕΤΕΑΝ με τις τράπεζες.

Οι ημερομηνίες υποβολής των επενδυτικών σχεδίων θα είναι σταθερές: δύο  φορές  το  χρόνο, κάθε  Απρίλιο  και  Οκτώβριο. Η  λήξη της προθεσμίας υποβολής θα συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του αντίστοιχου μήνα.

Θα ακολουθεί αξιολόγηση, αρχική έγκριση, δανειακή σύμβαση, τελική σύμβαση και υλοποίηση της επένδυσης.

(ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου 9/12/2010, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Απευθυνθείτε στους ειδικούς συμβούλους μας
για να Ενημερωθείτε για τη δυνατότητα ένταξής σας στο Πρόγραμμα.
THE FRANCHISE CO.,  Dale Carnegie Training Hellas
Εθνικής Αντιστάσεως 84Α, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6756200-1, Ε-mail: frsupport@tfc.gr

Επόμενο άρθρο»

«Προηγούμενο άρθρο

Προσθέστε το σχόλιό σας