Teaser_training-franchise (3)

Πώς συνδέονται τα προγράμματα για τη συνεχή εκπαίδευση των franchisee με την αποτελεσματική λειτουργία και τήρηση των κανόνων ενός συστήματος franchise;

Η συνεχής υποστήριξη του franchisee μέσα από ένα δομημένο, προσαρμοσμένο στις ιδαιτερότητες του franchisee και της περιοχής επιχειρηματικό πλάνο είναι η βάση ώστε να μεταδοθεί στους συνεργάτες η απαραίτητη τεχνογνωσία και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους οξυδέρκεια, τις επιχειρησιακές δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για τη λειτουργία της επιχείρησης τους.

Ειδικότερα το πρώτο έτος λειτουργίας για ένα νέο franchisee, η αποτελεσματική ένθεσή του σε ένα δίκτυο Franchise καθορίζει σε βασικό βαθμό την επιτυχία του ή την αποτυχία του. (Βλέπε Νέος Franchisee και Εκπαίδευση σε ένα δίκτυο Franchise)

Σημαντικός είναι και ο συνδυασμός ενός προγράμματος εκπαίδευσης coaching, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία και τήρηση του συστήματος franchise, στοιχεία που συνήθως απουσιάζουν ή υπολείπονται των πραγματικών αναγκών. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να καλύπτει τους πρώτους 6-10 κρίσιμους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης. Είναι προφανές ότι ανάλογα με την εμπειρία του κάθε franchisee και τις δεξιότητές του, η διάρκεια και το είδος αυτής της φάσης μπορεί να διαφέρουν. Όμως είναι προφανές ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο θα πρέπει να ακολουθείται κι ενδεχομένως να αναπροσαρμόζεται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε franchisee. Η διαδικασία της εκπαίδευσης σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να υπερβαίνει τον τεχνικό χαρακτήρα και μόνο. Θα πρέπει επίσης να καλύπτει κι όλες τις άλλες αναγκαίες λειτουργίες, όχι όμως με την έννοια της υποκατάστασης του franchisee, όπως αμήχανα κάνουν κάποιοι καλοπροαίρετοι franchisors.

Αντίθετα, στόχος του franchisor πρέπει να αποτελεί η ανάδειξη του ρόλου του franchisee ως ανεξάρτητου επιχειρηματία που καλείται να λειτουργεί εντός ενός προκαθορισμένου συστήματος. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι αυτή η φάση της εκπαίδευσης γίνεται στον χώρο του franchisee, θα πρέπει να αναδεικνύεται ο ρόλος του ως ανεξάρτητος επιχειρηματίας. Η καθοδήγησή του να γίνεται δηλαδή με βάση το πώς πρέπει να παίρνει τις σωστές αποφάσεις εντός του συστήματος ο ίδιος και να μην αναμένει τα πάντα από τον franchisor. Ταυτόχρονα η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, η χρήση KPI’s, η συγκριτική ανάλυση με τα άλλα καταστήματα ο καθορισμός ιεραρχημένων δράσεων για την κάλυψη αδυναμιών, ο συνεχής έλεγχος αλλά και η επιβράβευση είναι επίσης πολύ σημαντικά.

Παράλληλα, ο ρόλος του area manager ως coach-εκπαιδευτής είναι εξίσου κρίσιμος. (Βλέπε Αποτελεσματικό COACHING (Καθοδήγηση) για Area Managers Δικτύου). Οι franchisees που είναι νέοι στον χώρο θα έχουν πολλές απορίες και προσδοκίες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Είναι, λοιπόν, ιδιαίτερα σημαντικό ως franchisor, να γνωρίζετε και να ιεραρχήσετε τις ανάγκες του franchisee από τις πρώτες κιόλας μέρες, ώστε το πρόγραμμα εκπαίδευσής του να προσαρμοστεί ανάλογα. Μια από τις παθογένειες του franchising στην Ελλάδα, που οφείλεται κατά βάση στην απουσία γνώσης των μηχανισμών του ως σύστημα επιχειρηματικής ανάπτυξης είναι ότι ο franchisee πολλές φορές υποκαθίσταται από τον franchisor ή τα στελέχη του. Ωστόσο, ο franchisee πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί ως ανεξάρτητος επιχειρηματίας. Η υποκατάστασή του είναι ο εύκολος δρόμος. Το δύσκολο αλλά και αποτελεσματικό για τον franchisee είναι να λειτουργεί αλλά και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εντός του προκαθορισμένου συστήματος franchise μέσα από ένα συγκροτημένο πρόγραμμα στοχευμένων δράσεων που καλύπτουν το σύνολο των επιχειρησιακών λειτουργιών.

Η σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης στα δίκτυα franchise

Τέλος, μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η συνέχεια και η συνέπεια. Στα περισσότερα συστήματα franchise απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης, που να κεφαλοποιεί τις εμπειρίες των προηγούμενων μηνών, να αναδεικνύει θέματα-προκλήσεις και να ενδυναμώνει τα πλεονεκτήματα, καλύπτοντας παράλληλα τις αδυναμίες του concept. Αντίθετα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα περιορίζονται συνήθως στην εισαγωγή νέων προϊόντων και στην κάλυψη κάποιων τεχνικών κενών.

Πρακτικά δηλαδή, δεν υπάρχει σύνδεση με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας, τον έλεγχο της απόδοσης των franchisees και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του δικτύου. Αντίθετα, συνήθως παρατηρείται η απουσία μιας θεμελιώδους οργανικής σύνδεσης ενός ολοκληρωμένου πλάνου εσωτερικής επικοινωνίας με συνεχείς εκπαιδευτικές διαδικασίες, που να προσβλέπουν στην εξέλιξη συνολικά του ανθρώπινου δυναμικού του δικτύου και τη βελτίωση της αποδοτικότητας τόσο των franchisees, όσο και των κεντρικών υπηρεσιών. Και δυστυχώς όσον αφορά στον τομέα αξιολόγησης της απόδοσης, τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και της συνολικής αποδοτικότητας ενός δικτύου, διαπιστώνονται εξίσου τεράστια κενά, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εντάσεων και κατασπατάλησης πολύτιμων πόρων.

(Περισσότερα για την εκπαίδευση ως δομικό στοιχείο των επιτυχημένων συστημάτων franchise ΕΔΩ)

Επόμενο άρθρο»

«Προηγούμενο άρθρο

Προσθέστε το σχόλιό σας